Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΣΒΑΚ

ΣΒΑΚ

Πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του Τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιητών, παρατίθεται ακολούθως η πορεία υλοποίησης. 1η-Συνεδρίαση-Δικτύου-Φορέων-ΣΒΑΚΛήψη 2η-Συνεδρίαση-Δικτύου-Φορέων-ΣΒΑΚΛήψη Σύμφωνο-Συμμετοχής_Λήψη Δημόσια-Πρόσκληση1Λήψη Απόφαση-Ορισμού-Ομάδας-ΕργασίαςΛήψη Παραδοτέο-1-Υφιστάμενη-κατάσταση-Α-ΔιαβούλευσηΛήψη Κοινό-ΌραμαΛήψη Παραδοτέο-2-Επιμέρους-Στόχοι-ΣΒΑΚ-ΊουΛήψη Παραδοτέο-3-Μέτρα-Προτεραιότητες-Στόχοι-ΣΒΑΚ-ΙουΛήψη Τελικό-Σχέδιο-ΣΒΑΚ-Δήμου-ΙητώνΛήψη Επισυναπτόμενο-12-Παραδοτέο-Αναφορά-Κύκλου-ΣΒΑΚΛήψη Συμμετοχή ΥΕΝ στην Ομάδα εργασίαςΛήψη

Δράσεις και Ενέργειες του Δήμου Ιητών για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

Ο Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ (Δήμος Ιητών) με την ενεργό συμμετοχή του δικτύου φορέων, των πολιτών και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών (εμπειρογνώμονες), είναι αρμόδιος για: τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.,τη δημόσια πρόσκληση, εγγράφως και μέσω...

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι το στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται...

Τελευταία νέα