Μερσίνης Ιωάννης

 

 

 

 

Ο Μερσίνης Ιωάννης, είναι γιός του Γεωργίου και της Σταυρούλας Μερσίνη. Σύζυγός του είναι η Ευαγγελία Βαλμά κι έχουν δύο κόρες. Από νεαρή ηλικία ως ενεργός πολίτης με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του, εργάζεται στην Ίο ως εμπειροτέχνης οικοδόμος και χαρακτηρίζεται για το ήθος και την αξιοπρέπεια του, στοιχεία που συνοδεύουν την επαγγελματική και προσωπική του πορεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974662402

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

 1.Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισμός του έργου της Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας.

2.Η εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, διάθεση και ο έλεγχος) του προσωπικού και μέσων που αφορούν την λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας 

3.Την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων.

4.Την διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.

5.Την διαχείριση και διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών.

6.Την καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.

7.Την καθαριότητα ακτών, αιγιαλού και παραλιών.

8.Τον καθαρισμό ρεμάτων.

9.Την καθαριότητα εξωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Την καθαριότητα, συντήρηση και λειτουργία των δημοτικών αποχωρητηρίων.

10.Την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, μηχανημάτων και σκαφών. Την περισυλλογή κατ υγειονομική ταφή νεκρών ζώων.

11.Η εποπτεία και ευθύνη ομαλής λειτουργίας και πυροπροστασίας του ΧΥΤΑ.

12.Η εποπτεία και ευθύνη ομαλής λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού.

13.Η εποπτεία και ο έλεγχος κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου.