Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροσκλήσεις ΟργάνωνΠροσκλήσεις Αναπτυξιακής Ίου

Προσκλήσεις Αναπτυξιακής Ίου

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (25/10/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (18/10/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Παρασκευή 18-10-2021 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Ίου (22/10/2021)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Ίου την 22η Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (1/10/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Παρασκευή 01-10-2021 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (17/08/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Τρίτη 17-08-2021 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (09/08/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Δευτέρα 09-08-2021 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (30/07/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Δευτέρα 30-07-2021 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (05/07/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Δευτέρα 05-07-2021 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (22/06/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Τρίτη 22-06-2021 και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (16/6/2018)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ και διακριτικό τίτλο και διακριτικό τίτλο ΑΝΙ.ΑΕ.ΟΤΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 118066438000, σε...

Τελευταία νέα