Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροσκλήσεις Οργάνων

Προσκλήσεις Οργάνων

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29.09.2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (24.09.2021)

Tην Παρασκευή 24η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (17.09.2021)

Tην Παρασκευή 17η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (10.09.2021)

Tην Παρασκευή 10η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (06.09.2021)

Tην Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (20.08.2021)

Tην Παρασκευή 20η Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (17/08/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Τρίτη 17-08-2021 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (10.08.2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (09/08/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Δευτέρα 09-08-2021 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (06.08.2021)

Tην Παρασκευή 6η Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία νέα