Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροσκλήσεις Οργάνων

Προσκλήσεις Οργάνων

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (27.07.2021)

Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (20.07.2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (06.07.2021)

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (05/07/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Δευτέρα 05-07-2021 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (28.06.2021)

Την Δευτέρα 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (14.06.2021)

Την Πέμπτη 24η Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε κατεπείγουσα συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Ίου (22/06/2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΑΝΙΑΕΟΤΑ την Τρίτη 22-06-2021 και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (24.06.2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (14.06.2021)

Την Δευτέρα 14η Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (07.06.2021)

Την Δευτέρα 7η Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία νέα