Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροσκλήσεις Οργάνων

Προσκλήσεις Οργάνων

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (22.09.2023)

Την Παρασκευή 22η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (05.09.2023)

Την Τρίτη 5η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29.08.2023)

Την 29η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (21.08.2023)

Την Δευτέρα 21η Αυγούστου 2023 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (14.08.2023)

Την Δευτέρα 14η Αυγούστου 2023 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (11.08.2023)

Την Παρασκευή 11η Αυγούστου 2023 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (31.07.2023)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (24.07.2023)

Την Δευτέρα 24η Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (17.07.2023)

Την Δευτέρα 17η Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (30.06.2023)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Τελευταία νέα