Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροσκλήσεις Οργάνων

Προσκλήσεις Οργάνων

Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (23.02.2024)

Την Παρασκευή 23η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 καλούνται τα Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Tακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13.02.2024)

Την 13η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (12.02.2024)

Την Παρασκευή 12η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 καλούνται τα Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (02.02.2024)

Την Παρασκευή 2η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 καλούνται τα Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29.01.2024)

Την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:15, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29.01.2024)

Την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.  

Πρόσκληση Συνεδρίασης για την Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. (08.01.2024)

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής.  

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (28.12.2023)

Την 28η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22.12.2023)

Την 22η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:45, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (20.12.2023)

Την 20η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία νέα