Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροσκλήσεις Οργάνων

Προσκλήσεις Οργάνων

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (18.08.2022)

Την Πέμπτη 18η Αυγούστου 2022 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (05.08.2022)

Την Παρασκευή 5η Αυγούστου 2022 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (31.07.2022)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:15 η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (27.07.2022)

Την Τετάρτη 27η Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (25.07.2022)

Την Δευτέρα 25η Ιουλίου 2022 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (18.07.2022)

Την Δευτέρα 18η Ιουλίου 2022 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (08.07.2022)

Την Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (01.07.2022)

Την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (28.06.2022)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28η Ιουνίου 2022 και ώρα 20:15, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (28.06.2022)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28η Ιουνίου 2022 και ώρα 20:00, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τελευταία νέα