Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Στην Ίο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28.08.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημάρχου Ιητών, προκειμένου να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες της προκήρυξης Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ιητών

Πίνακες Κατάταξης των Υποψηφίων της Προκήρυξης Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ιητών

Στην Ίο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23.08.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημάρχου Ιητών, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης...

Πρόσληψη Προσωπικού σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Ιητών με την υπ΄ αρ. ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Η σύναψη των συμβάσεων θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία...

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», κάτω των ορίων με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά...

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλού Του Δήμου Ιητών

Ακολουθεί διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: « Κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ιητών »

Ο Δήμος Ιητών, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:«Κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ιητών» Σχετικά Αρχεία: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΛήψη ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΛήψη Τιμολόγιο ΜελέτηςΛήψη Τεχνικη ΕκθεσηΛήψη ΤΕΥΔΛήψη Προυπολογισμός έργουΛήψη ΟΨΕΙΣ Α4Λήψη Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___090523Λήψη ΚΑΤΟΨΕΙΣ Α3Λήψη ΚΑΤΟΨΕΙΣ Α3 2Λήψη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣΛήψη

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στο Δήμο Ιητών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Ιητών (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ι.) γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και...

Γνωστοποίηση Για Την Πλήρωση Μιας Θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου (ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπωςτροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού: «Προμήθεια και Εγκατάσταση 114 Φωτιστικών Σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο, Μπαταρία και Ιστό»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια και εγκατάσταση 114 Φωτιστικών σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό στοιχείο, μπαταρία και ιστό» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 114 Φωτιστικών σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό στοιχείο, μπαταρία...

Προκήρυξη Έργου:Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων Δημοτικού parking Και Κεντρικής Οδού Στη Χώρα

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η ασφαλής απορροή των όμβριων υδάτων που καταλήγουν μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο όμβριων που έχει κατασκευαστεί κάτω από τα καλντερίμια της Χώρας και καταλήγει στην περιοχή του δημοτικού parking δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες...

Τελευταία νέα