Δευτέρα, 14 Ιουνίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου.

Ο Δήμος Ιητών δημοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» με προϋπολογισμό 280.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης...

Προμήθεια Και Εγκατάσταση Υλικών Για Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ν. Ίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Ίος       21/04/2021 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ                                                                        Αριθμ. πρωτ. 1301             Ταχ. Κώδικας : 84 001  Πληροφορίες : Ναυπλιώτης Αν. Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ηλ.ταχ.: [email protected] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. ΙΟΥ»             Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει...

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλού

Από το Δήμο Ιητών ανακοινώνεται ότι στην Ίο και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Δημοτικό Κατάστημα την 26.04.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  θα γίνει...

Τελευταία νέα