Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημοσίας Σύμβασης Έργου: Βελτίωση Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Ίου

Το έργο αφορά τη βελτίωση των συνθηκών στις λιμενικές εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου Ίου. Με την υλοποίηση των έργων και τη βελτίωση των υποδομών επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση και υγιεινή των αλιευμάτων, η ασφάλεια των επαγγελματιών του κλάδου και...

ΑΣΕΠ-13Κ/2021: Τέσσερις νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ιητών

Οι νέες προσλήψεις σε δήμους ,της προκήρυξης 13Κ/2021 , αφορούν 72 διαφορετικές ιδιότητες ,κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας ,εκ των οποίων 4 προσλήψεις για το δήμο Ιητών .Οι τέσσερις (4) μόνιμες θέσεις εργασίας με σειρά προτεραιότητας που αφορούν το Δήμο Ιητών...

Λιμενικό Ταμείο Ίου:Προσλήψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Το Λιμενικό Ταμείο Ίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Ι.Δ.Ο.Χ

Στην Ίο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20.08.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημάρχου Ιητών, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Αναπαραγωγή Και Στήσιμο Έργων Μουσείου Γαϊτη»

Ανακοινώνεται ότι στις 24/08/2021 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιητών με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: συντήρηση, αποκατάσταση, αναπαραγωγή και στήσιμο έργων...

Αναπτυξιακή Ίου: Προσλήψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Η Αναπτυξιακή Ίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: Αποχέτευση Μυλοπότα

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΙΟΥ» . Ακολουθεί η επίσημη προκήρυξη. 1.TEXNIKH_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-Λήψη 2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΛήψη 3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΕΛΕΤΗΣΛήψη 5.ΓΣΥΛήψη 6.ΕΣΥΛήψη Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ΣύμβασηςΛήψη ΔιακήρυξηΛήψη Μελέτη ΑποχέτευσηςΛήψη Οικονομική προσφορά Έργου αρ.240721Λήψη

Αναπτυξιακή Ίου: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών

Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Αναπαραγωγή-κατασκευή έργων Γαϊτη-Σίμωσι»

Ανακοινώνεται ότι στις 20/07/2021 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιητών με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από...

Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για τo έργο με τίτλο: Αποχέτευση Μυλοπότα Ίου.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικήςκλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για τo έργο με τίτλο:Αποχέτευση Μυλοπότα Ίου.

Τελευταία νέα