Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Αρχική Αποφάσεις Οργάνων Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών Αριθμός Πρακτικού 12/2021

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 02.04.2021.

Τελευταία νέα