Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024

Την Τρίτη 19η Μαρτίου 2024 και ώρα 19.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιητών συνήλθε σε δημόσια ειδική, δια ζώσης, Συνεδρίαση , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 553/06-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου...

Πίνακας Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (19.03.2024)

Περίληψη αποφάσεων τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 19ης Μαρτίου 2024.

Πίνακας Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (13.02.2024)

Περίληψη αποφάσεων τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 13ης Φεβρουαρίου 2024.

Πίνακας Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (29.01.2024)

Περίληψη αποφάσεων ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.  

Πίνακας Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (29.01.2024)

Περίληψη αποφάσεων τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (08.01.2024)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Πίνακες Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (29.08-22.12.2023)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών 29.08-22.12.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.29.08.2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.30.06.2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.31.07.2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.03.11.2023 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.05.12.2023 ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.05.12.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.12.12.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.22.12.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.23.10.2023 ΕΚΤΑΚΤΗ

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (29.05.2023)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 29ης Μαΐου 2023

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (02.05.2023)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 2ης Μαΐου 2023

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (28.02.2023)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Τελευταία νέα