Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Αρχική Αποφάσεις Οργάνων Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον Λιμένα Ίου.

Αριθμός Απόφασης  1/2021 Περίληψη Αποφασίστηκε ομόφωνα η  χορήγηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον Λιμένα Ίου.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΟΡΙΤΣΙΑΔΗΣ ΠΛΟΥΤΩΝ

Τελευταία νέα