Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις ΔΗΚΕΔΙ

Αποφάσεις ΔΗΚΕΔΙ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας στον παιδικό σταθμό Δήμου Ιητών

Ακολουθουν οι πίνακες προσληφθέντων & απορριφθέντων της ΣΟΧ 1/2023 με αριθμό πρωτ. 3/2-3-2023 και ΑΔΑ:ΨΟ0ΦΟΡΜ6-552 για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης του Παιδικού Σταθμού Δήμου Ιητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τελευταία νέα