Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Αναπτυξιακής Ίου

Αποφάσεις Αναπτυξιακής Ίου

Πίνακας Αποφάσεων Αναπτυξιακής Ίου (05/07/2021)

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Αναπτυξιακής Ίου που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 05/07/2021.

Πίνακας Αποφάσεων Αναπτυξιακής Ίου (22/06/2021)

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Αναπτυξιακής Ίου που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 22/06/2021.

Τελευταία νέα