Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Αρχική Αποφάσεις Οργάνων

Αποφάσεις Οργάνων

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών Αριθμός Πρακτικού 12/2021

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 02.04.2021.

Νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύει τη Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ιητών.

Ένα νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύει το στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου μας. Πρόκειται για ένα τελευταίας τεχνολογίας, ευρωπαϊκών προδιαγραφών όχημα, με σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων μεγάλου όγκου, με συνολική χωρητικότητα...

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον Λιμένα Ίου.

Αριθμός Απόφασης  1/2021 Περίληψη Αποφασίστηκε ομόφωνα η  χορήγηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον Λιμένα Ίου.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΟΡΙΤΣΙΑΔΗΣ ΠΛΟΥΤΩΝ

Τελευταία νέα