Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΑποφάσεις Οργάνων

Αποφάσεις Οργάνων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας στον παιδικό σταθμό Δήμου Ιητών

Ακολουθουν οι πίνακες προσληφθέντων & απορριφθέντων της ΣΟΧ 1/2023 με αριθμό πρωτ. 3/2-3-2023 και ΑΔΑ:ΨΟ0ΦΟΡΜ6-552 για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης του Παιδικού Σταθμού Δήμου Ιητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (29.05.2023)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 29ης Μαΐου 2023

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (02.05.2023)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 2ης Μαΐου 2023

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (28.02.2023)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (31.01.2023)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 31ης Ιανουαρίου 2023

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (13.12.2022)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 13ης Δεκεμβρίου 2022. ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-Δ.Σ.13.12.2022-ΤΑΚΤΙΚΗΛήψη

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών Αριθμός Πρακτικού 26/2022

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 26.09.2022. ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-Ο-Ε.26.09.2022Λήψη

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών Αριθμός Πρακτικού 25/2022

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 19.09.2022.

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών Αριθμός Πρακτικού 24/2022

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 12.09.2022.

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών Αριθμός Πρακτικού 23/2022

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 01.09.2022

Τελευταία νέα