Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κουμπούρας Χαράλαμπος