Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προμήθεια εξοπλισμού παραλιών για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δ.Λ.Τ. Ίου.

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη φάση της προμήθεια εξοπλισμού παραλιών για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών του Δ.Λ.Τ. Ίου. Η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά την Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, Κινητός διάδρομος πλάτους 1,50 μ και χώροι σκίασης για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510078) του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 641/168/Β3/06-02-2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Τελευταία νέα