Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πολιτική Προστασία

Πολιτική Προστασία

Το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ιητών, με αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για την πολιτική προστασία στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.

Μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων συντονίζοντας τις απαραίτητες ενέργειες του δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την αντιμετώπιση κάθε μορφής πιθανών καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει ένα δίκτυο συνεργασίας με όλους τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς (αστυνομία, πυροσβεστική κ.λπ.) έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγκης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μερσίνης Ιωάννης, τηλ: 6974662402, email: [email protected]
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ: 2286360416, email: [email protected]
Διεύθυνση: Χώρα Ίου Κυκλάδων , Ίος 84001
Τηλεφωνο: 2286360400, 2286360417
E-mail: [email protected]