Παξιμαδάς Στυλιανός

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974879201

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

1.Η εποπτεία και ευθύνη για την δημοτική περιουσία.

2.Η εποπτεία και ευθύνη ομαλής λειτουργίας και συντήρησης του δημοτικού σφαγείου.

3.Η εποπτεία και ευθύνη της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, της λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων και της αποκατάστασης βλαβών.

4.Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισμός θεμάτων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία).

5.Η εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλισμού.

6.Η εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης υλικών και αποθεματικού της υπηρεσίας καθαριότητας.

7.Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός δράσεων που αφορούν τα αδέσποτα παραγωγικά ζώα.

8.Η εποπτεία και ευθύνη τήρησης των διατάξεων που αφορούν τον αιγιαλό και τις παραλίες καθώς και η τήρηση των όρων δημοπράτησης και εκμίσθωσης των δημοτικών χώρων.

9.Η εποπτεία και ευθύνη των δασών, δημοτικών και καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.