Μερσίνης Ιωάννης

Ο Μερσίνης Ιωάννης, ετών 39 είναι γιός του Γεωργίου και της Σταυρούλας Μερσίνη. Σύζυγός του είναι η Ευαγγελία Βαλμά κι έχουν δύο κόρες. Από νεαρή ηλικία ως ενεργός πολίτης με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του, εργάζεται στην Ίο ως εμπειροτέχνης οικοδόμος και χαρακτηρίζεται για το ήθος και την αξιοπρέπεια του, στοιχεία που συνοδεύουν την επαγγελματική και προσωπική του πορεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974662402

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

Α.Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και τον έλεγχο της κίνησης και της συντήρησης όλων των τροχοφόρων του Δήμου.

Β.Την εποπτεία, την ευθύνη καθαριότητας του περιβάλλοντος, των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του εργατικού δυναμικού που απαιτούνται. Την επίβλεψη των μελετών και έργων προστασίας του Περιβάλλοντος, Πρασίνου, τον τομέα ανάπτυξης Οικολογίας, Ενέργειας και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και ΑΠΕ.