Ιωσηφίδης Ανδρέας

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972229437

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

1.Η ευθύνη για θέματα παιδείας, νεολαίας και δια βίου μάθησης στα οποία περιλαμβάνονται:

2.Η συνεργασία με φορείς που ασκούν εκπαιδευτικό έργο.

3.Η υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

4.Η υλοποίηση προγραμμάτων για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.

5.Η συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

6.Η ομαλή λειτουργία και συντήρηση εκπαιδευτικών δομών.