Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κοριτσιάδης Πλούτωνας

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Σαντορινάκη Μαργαρίτα

Γραμματέας

Φάκου Αγγέλα

Μέλη

Ζακχαίος Δημήτριος

Παξιμαδάς Στυλιανός

Μπουζαλάκος Θεοδόσιος

Μερσίνης Ιωάννης

Μέττος Αντώνιος

Δελής Αλέξανδρος

Νίκα Σωτηρία

Βαλμά Ουρανία

Μπουρνέλη Καλλιόπη

Καραβάς Θεόδωρος

Μπάτσαλης Ιωάννης

Κυπραίου Ευθυμία

Ιωσηφίδης Ανδρέας

Λουτράρης Στέφανος