Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Eπιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο-Σπιθάρα Ν. Ίου».

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο-Σπιθάρα Ν. Ίου»

Τελευταία νέα