Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΑρχικήΠροσκλήσεις ΟργάνωνΠροσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Tακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13.02.2024)

Την 13η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29.01.2024)

Την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:15, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29.01.2024)

Την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.  

Πρόσκληση Συνεδρίασης για την Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. (08.01.2024)

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής.  

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22.12.2023)

Την 22η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:45, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (12.12.2023)

Την 12η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (05.12.2023)

Την Τρίτη 5η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:15, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (05.12.2023)

Την Τρίτη 5η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (03.11.2023)

Την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (23.10.2023)

Την 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Τελευταία νέα