Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Aποκομιδή Oγκωδών Aντικειμένων Και Aπορριμμάτων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ιητών, η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων, πραγματοποιείται πρωινές ώρες κάθε Πέμπτη από ειδικό (ανοιχτό) φορτηγό αυτοκίνητο.

Ως ογκώδη αντικείμενα και απορρίμματα νοούνται τα αντικείμενα μεγάλου όγκου τα οποία προέρχονται από οικίες, επιχειρήσεις και περιφραγμένους ή μη ακάλυπτους χώρους, η συλλογή των οποίων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα συνήθη απορριμματοφόρα. Πρόκειται συνήθως για παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές, συσκευασίες (χαρτοκιβώτια-ξυλοκιβώτια), υπόλοιπα καθαρισμού κήπων και κοπής δένδρων ή θάμνων κά.

Παρακαλούμε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Καθαριότητας, τα αντικείμενα και απορρίμματα αυτά να εναποτίθενται στους χώρους αποκομιδής την ημέρα και ώρα που προβλέπεται.

Τέλος να υπενθυμίσουμε πως, υλικά που προέρχονται από ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις και οικοδομικές εργασίες, όπως μπάζα και άχρηστα ή αδρανή υλικά, απομακρύνονται με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των υπευθύνων εργασιών και διατίθενται στον ΧΥΤΑ, ενώ η απόρριψή τους σε ακάλυπτους χώρους (οικόπεδα, ρέματα κλπ.) απαγορεύεται.

Τελευταία νέα