Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών Δεσποζόμενων Ζώων Συντροφιάς

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 4039/2012, οι ιδιοκτήτες των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
• Να μεριμνούν για την σήμανση και την καταγραφή του ζώου τους, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του.
• Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του.
• Να δηλώνουν μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου τους σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς.
• Να τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνούν για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας.
• Να μεριμνούν για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.
• Να μην εγκαταλείπουν το ζώο τους.
• Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας.
• Να μεριμνούν για την στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμούν την διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες
• Να μεριμνούν να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό.
• Να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος τους από το χώρο της ιδιοκτησίας τους και να μην εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους
• Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από το ζώο.
• Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του. Επίσης τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό, αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.
Επίσης να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 4039/2012 απαγορεύονται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός, ενώ σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

Τελευταία νέα