Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Υπογραφή Σύμβασης Για Το Εργο «Αποχέτευση Ίου»

Στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την βελτίωση των υποδομών, ο Δήμος Ιητών, μετά την προκήρυξη διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου σε ανάδοχο, υπέγραψε σήμερα 31η Μαρτίου 2022 σύμβαση με την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) για το έργο με τίτλο: Αποχέτευση Ίου (Μυλοπότα- Χώρας- Λιμανιού- Αλμυρού) συνολικού προυπολογισμού 5.483.870,97 Ευρώ.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, αφορά:

· Το δίκτυο ακαθάρτων στον οικισμό Μυλοπότα,

· Την μεταφορά (κατάθλιψη με αντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγωγούς) των λυμάτων του Μυλοπότα μέσω της κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων του Μυλοπότα στην Χώρα στο υφιστάμενο Α/Σ στο λιμάνι.

· Την μεταφορά (κατάθλιψη με αντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγωγούς) των λυμάτων τόσο του Μυλοπότα που προαναφέρθηκε, όσο και των υπόλοιπων περιοχών που καταλήγουν στο υφιστάμενο Α/Σ στο λιμάνι προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του νησιού.

· Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια ακαθάρτων και τα λοιπά συναφή έργα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δεκαοχτώ (18) μήνες.

Ίος 31/03/2022

Ο Δήμαρχος Ιητών

Γκίκας Δ. Γκίκας

Τελευταία νέα