Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Υπογειοποίηση καλωδίου στην περιοχή Πούντα

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, με δαπάνη ύψους 16.000 ευρώ, ξεκίνησαν εργασίες υπογειοποίησης καλωδίου παροχής ηλεκτρικού́ ρεύματος της μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή́ Πούντα. Επιπρόσθετα θα γίνει απομάκρυνση των στύλων στήριξης του πρώην εναέριου καλωδίου που βρίσκονται εντός οικοπέδου ιδιώτη.
Όπως γνωρίζετε ακούμε τα αιτήματα και τα παράπονα σας και στη συγκεκριμένη περίπτωση ικανοποιήσαμε το δίκαιο αίτημα του ιδιώτη, τον οποίο ευχαριστούμε για την συνεργασία και την υπομονή του.

Τελευταία νέα