Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Τσιμεντόστρωση τμημάτων δημοτικών και αγροτικών οδών

Συνεχίζοντας τις συστηματικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της βατότητας δρόμων και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, προχώρησαμε στην τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών οδών σε Μαγγανάρι,Αγία Θεοδότη,Ψάθη και Χώρα το περσινό φθινόπωρο.

Τελευταία νέα