Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Δήμος Ιητών για πρώτη φορά θα προσπαθήσει να δημιουργήσει σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για όλους τους ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για το Σχολικό έτος 2021-22 ξεκίνησαν με βασική προϋπόθεση υλοποίησης του προγράμματος τη συγκέντρωση τουλάχιστον 50 αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους μαθητές.
☑️Σε 2 χρόνια σπουδών παρέχεται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο Γυμνασίου,
☑️Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες (17.00-21.00),
☑️Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται στο Σχολείο.
☑️ Δίνεται έμφαση στη χρήση από τους εκπαιδευόμενους νέων τεχνολογιών, στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.
☑️Η φοίτηση είναι δωρεάν.
Για εγγραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ Δήμου Ιητών ☎: 2286360400

Τελευταία νέα