Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Ολοκλήρωση Αλιευτικού Καταφυγίου Ίου»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την επιλογή μέλους για την επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη Ολοκλήρωση Αλιευτικού Καταφυγίου Ίου».

Τελευταία νέα