Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Σκυροδέτηση Αγροτικού Δρόμου Στην Αγία Θεοδότη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσης αγροτικού δρόμου μήκους 250 μέτρων και μέσου πλάτους 6.0 μέτρων στη Περιοχή της Αγίας Θεοδότης ,από το ρέμα προς τη δεξιά πλευρά της παραλίας. Να σημειωθεί ότι ουσιαστικό ρολό υλοποίησης του έργου καθόρισε η εθελοντική εργασία του αντιδημάρχου Μερσίνη Ιωάννη και του συνεργείου του!

Τελευταία νέα