Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πυροσβεστική Διάταξη 1/2021

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με την υπ’ αριθμό 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, με θέμα «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», σύμφωνα με την οποία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση πυρός σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις λόγω αυξημένης επικινδυνότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01-05-2021 έως 31-10-2021. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως κατηγορίας κινδύνου του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Επισυνάπτεται το απαραίτητο έγγραφο προς ενημέρωση και συμμόρφωση.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

Τελευταία νέα