Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση Tακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13.02.2024)

Την 13η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

Τελευταία νέα