Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (30.01.2023)

Την Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία νέα