Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (07.06.2022)

Την Τρίτη 7η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00, καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τελευταία νέα