Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (12.02.2024)

Την Παρασκευή 12η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 καλούνται τα Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία νέα