Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22.12.2023)

Την 22η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:45, καλούνται τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Τελευταία νέα