Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (24.05.2022)

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τελευταία νέα