Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Ίου (22/10/2021)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Ίου την 22η Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ

Τελευταία νέα