Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (14.06.2021)

Την Πέμπτη 24η Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε κατεπείγουσα συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία νέα