Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (30.05.2024)

Την Πέμπτη 30η Μαΐου 2024 και ώρα 12.00 καλούνται τα Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία νέα