Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (08.07.2024)

Την Δευτέρα 8η Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00, καλούνται τα Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία νέα