Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης/ Οικονομικού Έτους 2022

Ακολουθεί πίνακας με τον Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης και Οικονομικού Έτους 2022.

Τελευταία νέα