Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης/ Οικονομικού Έτους 2022

Ακολουθεί πίνακας με τον Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης και Οικονομικού Έτους 2022.

Τελευταία νέα