Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προστασία Παραδοσιακού Οικισμού

Για την προστασία των χώρων του παραδοσιακού μας οικισμού της Χώρας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως:

· Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να μεταφέρονται καλά κλεισμένες και να μην σέρνονται στo πλακόστρωτο

· Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καρότσια μεταφοράς οικοδομικών υλικών

· Η μεταφορά εμπορευμάτων και ογκωδών αντικειμένων πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν προξενεί φθορές στο πλακόστρωτο

For the protection of the Chora traditional settlement we would like to inform you that:

· Trash bags should be carried tightly closed and should not be dragged on the paving stones

· Builder’s trolleys should not be used

· The transport of goods and bulky objects should be carried out in a way that causes no damages to the paving stones.

Τελευταία νέα