Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προστασία Παραδοσιακού Οικισμού

Ο Δήμος Ιητών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, απευθύνεται με ανακοινώσεις του σε επιχειρηματίες και ιδιώτες, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην προστασία του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας, αλλά και όσες απορρέουν από την νομοθεσία, τον κανονισμό καθαριότητας και αφορούν την Ίο σε όλη την έκτασή της.

Δυστυχώς, σε καθημερινή βάση, παρατηρούνται φαινόμενα καταστρατήγησης της νομοθεσίας που αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων από τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ιητών, αλλά και αυθαιρεσίες, οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς την καθημερινότητά μας.

Για τους λόγους αυτούς, υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά τα παρακάτω:

· Δεν επιτρέπεται η απόθεση ογκωδών αντικειμένων στους χώρους των υπόγειων κάδων απορριμμάτων και στα κοντέινερ απορριμμάτων στον χώρο του πάρκινγκ. Η μεταφορά και απόθεσή τους πραγματοποιείται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο στην περιοχή των Μύλων με μέριμνα των υπευθύνων.

· Η απόθεση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο στην περιοχή των Μύλων με μέριμνα των υπευθύνων.

· Η μεταφορά και διάθεση οικοδομικών απορριμμάτων και αδρανών υλικών, που προέρχονται από ανακαινίσεις, επισκευές κτιρίων κλπ., γίνεται μόνο στους προβλεπόμενους χώρους (Αλμυρός) με μέριμνα των υπευθύνων.

· Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες και τα ανακυκλώσιμα είδη και υλικά, αποτίθενται μόνο στους κάδους ανακύκλωσης.

· Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και κατοικιών εντός του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας, όπως προβλέπεται, οφείλουν να προβούν άμεσα στον χρωματισμό των προσόψεων των ακινήτων τους, ενώ θα πρέπει δύο φορές την εβδομάδα να μεριμνούν για τον χρωματισμό στις ντάμες στους εξωτερικούς χώρους.

· Δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων, είτε πρόκειται για ΙΧ, είτε για δίκυκλα στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στα οχήματα τροφοδοσίας καταστημάτων καθημερινά και μέχρι τις 3.00 μμ.

· Τέλος να προσθέσουμε πως, τα απορρίμματα εναποτίθενται υποχρεωτικά εντός των κάδων απορριμμάτων και εντός του κοντέινερ, στο οποίο πατάμε και το κουμπί για την λειτουργία συμπίεσης.

Τελευταία νέα