Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 1 /2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Τελευταία νέα