Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόμηθεια Ψυκτικού Θαλάμου

Ο Δήμος Ιητών, προκειμένου να ικανοποιήσει μια πάγια και μακροχρόνια ανάγκη του Κέντρου Υγείας Ίου, αποφάσισε να καλύψει με ίδιους πόρους την προμήθεια και το κόστος εγκατάστασης ψυκτικού θαλάμου (νεκροθαλάμου).
Η εγκατάσταση του ψυκτικού θαλάμου στους χώρους του Κέντρου Υγείας Ίου ολοκληρώθηκε την 28 Δεκεμβρίου 2020.

Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή του Κέντρου Υγείας.

Τελευταία νέα