Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Αναπαραγωγή Και Στήσιμο Έργων Μουσείου Γαϊτη»

Ανακοινώνεται ότι στις 24/08/2021 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιητών με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: συντήρηση, αποκατάσταση, αναπαραγωγή και στήσιμο έργων Μουσείου Γαϊτη.

Τελευταία νέα