Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προκήρυξη Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημοσίας Σύμβασης Έργου: Βελτίωση Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Ίου

Το έργο αφορά τη βελτίωση των συνθηκών στις λιμενικές εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου Ίου. Με την υλοποίηση των έργων και τη βελτίωση των υποδομών επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση και υγιεινή των αλιευμάτων, η ασφάλεια των επαγγελματιών του κλάδου και η ορθή και εν γένει σύγχρονη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου.

Τελευταία νέα