Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προκήρυξη Έργου:Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων Δημοτικού parking Και Κεντρικής Οδού Στη Χώρα

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η ασφαλής απορροή των όμβριων υδάτων που καταλήγουν μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο όμβριων που έχει κατασκευαστεί κάτω από τα καλντερίμια της Χώρας και καταλήγει στην περιοχή του δημοτικού parking δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες τόσο για τους πεζούς όσο και για τα οχήματα καθώς παρουσιάζεται συλλογή όμβριων υδάτων επί του οδοστρώματος και εντός του parking.

Τελευταία νέα