Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Ι.Δ.Ο.Χ

Στην Ίο και στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρα Παρασκευή (19.08.2022) και ώρα 10.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημάρχου Ιητών, προκειμένου να καταρτίσει τους τελικούς πίνακες της προκήρυξης Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ιητών.

Τελευταία νέα