Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Ι.Δ.Ο.Χ 30.08.2021

Στην Ίο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30.08.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημάρχου Ιητών, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ιητών

Τελευταία νέα