Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πλακόστρωση του Ιερού Nαού Τίμιου Σταυρού

Οι εργασίες συντήρησης και πλακόστρωσης στον αύλιο χώρο του Ναού του Τίμιου Σταυρού στην Φανερωμένη ολοκληρωθήκαν!

Τελευταία νέα