Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Στην Ίο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28.08.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημάρχου Ιητών, προκειμένου να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες της προκήρυξης Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ιητών

Τελευταία νέα